22 settembre 2010

Veltroni, Fioroni, Gentiloni. Me cojoni!

Nessun commento: